Pilares de la Terapia Breve Steve de Shazer

Steve de Shazer. (1940-2005)  Nació el 25 de junio de [...]